test
Novinky - Budeme na tradičnom Embokurze v Biologickom centre v Českých Budejoviciach 22.05.2019

V dňoch 10.6. až 20.6. 2019 sa bude konať tradičný Embokurz v Českých Budejoviciach v areáli Biologického centra. Účastníci kurzu si budú môcť prakticky vyskúšať mnohé pokročilé metódy elektronovej mikroskopie v bunkovej biológii so skúsenými lektormi z celého světa a s využitím elektronóvých mikroskopov, ktoré budú k dispozíci v Laboratoriu elektrónovej mikroskopie. V spolupráci s tradičným výrobcom ultramiktoromov RMC Boeckler firma Mikro prinesie ultramikrotom PT PC a kryomikrotom PC PT s kryokomorou LM Ultra. Účastníci kurzu si budú môcť vyskúšať aké je jednoduché pripraviť tenké rezy pri izbovej teplote, alebo kryorezy.